Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de cursos que se imparten no Forga de Ourense:

 se queres  máis información dos cursos podes cubrír este formulario

 Cursos do F.I.P 2003 en Ourense (cursos para desempregados):
CÓDIGO CURSO DATA HORARIO SELECCIÓN HORAS DÍAS
EMIN10 Nº1716 Programador de aplicacións informáticas 20/03/03-12/12/03 08:30-14:00   959 175
AAEF10 Nº1729 Traballador forestal 20/03/03-30/06/03 09:00-14:00   349 70
SACA30 Nº1728 Aux. de enfermería en xeríatría 01/04/03-22/10/03 09:00-13:30   594 132
EMXX03 Nº1731 Deseño de páxinas web 07/4/03-15/07/03 16:00-20:30   309 69
             

 

Forcem, cursos para traballadores en activo 2002-2003
Plano ac. curso nº alum. nº. horas localidade datas
estatal 4 1 ofimática 15 50 Ourense 23/01/03- 26/02/03
estatal 4 1 ofimática 15 50 Ourense 10/03/03- 11/04/03
estatal 7 1 folla de cálculo (excel) 15 30 Ourense 14/04/03- 08/09/03
estatal 9 1 internet 15 25 Ourense 10/3-26/03
estatal 9 2 internet 15 25 Ourense 12/5-28/05
estatal 11 1 instalacións de fontanería 15 70 Verín 24/03-15/05
estatal 24 3 soldaduras especiáis 15 50 Verín 29/03 - 31/05
estatal 29 1 deseño de páxinas Web 15 45 Ourense 27/01/03-26/02/03
estatal 32 1 aplicacións inf. contables 15 50 Ourense 31/03 - 08/05
autonómico 7 1 base de datos (Access) 15 30 Ourense 12/05/03-30/05/03
autonómico 23 1 Instalacións de fontanería 15 70 Ourense 03/02 -28/03
autonómico 43 1 Fotografía 15 60 Ourense 07/04 - 22/05
 
FORGA- C.I.G. Cursos interadministrativos 2003
Admin cursos Nº alu nº. horas datas localidade
Adminis 01-11 Internet 16 20 31/03/03-11/04/03 Ourense
Adminis 01-12 Internet 16 20 26/05/03-30/05/03 Ourense
Adminis 08-02 Folla de cálculo (excel) 15 30 05/05/03-23/05/03 Ourense
             


© José R. Taboada - Guillermo Mira, 2003 (Forga Ourense)