Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Introduce  teus datos se queres máis información sobre nós ou sobre os nosos cursos

 

 
  Nome:  
  1º Apelido:  
  2º Apelido:  
  Data de nacemento:  
  D.N.I.  
       
   

Dirección:

 

 
  Concello:  
  Provincia:  
  Telefono:  
  Correo electrónico:  
       
  Nivel educativo:  
   

Situación laboral:

Situación Activo     Funcionario   Parado
 
       
  Cursos nos que estas interesado.  
       
         
       

© José R. Taboada - Guillermo Mira, 2003 (Forga Ourense)